Opracowanie ekspertyzy technicznej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej zespołu zamkowego Dewinów – Bibersteinów w Żarach

18 marca urząd miejski ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest opracowanie ekspertyzy technicznej oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej zespołu zamkowego Dewinów – Bibersteinów w Żarach. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 143 z dnia 10.03.1960 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze (decyzja nr K.O.Kons.I-98/60). Termin składania ofert: 2021-04-08,  godz. 11:00.

Biuletyn Informacji Publicznej

Spodobało Ci się? Udostępnij!